Členská schůze CGCPR 2024

18:20 Petr Urban zahájil mimořádnou členskou schůzi.

Program:

 • zahájení
 • volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • volba komise pro usnesení
 • zpráva revizní komise
 • seznámení členů s činností klubu v roce 2023
 • plán činnosti pro rok 2024
 • stanovení členských příspěvků pro rok 2043 a jejich datum splatnosti
 • rozpočet pro rok 2024
 • diskuse
 • usnesení
 • závěr

1. zahájení

Je přítomno 15 členů s hlasovacím právem. Celkový počet členů s hlasovacím právem je 74. Mimořádná členská schůze je usnášení schopná.
Petr Urban zahájil schůzi a přečetl program schůze.

Program schůze byl členy schválen.  

​2. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Stejskal
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Magda Černá a Martina Pikulová.

​3. volba komise pro usnesení

Komise pro usnesení ve složení Jan Černý a Radek Urban byli schváleni.

​4. zpráva revizní komise za rok 2023

Zprávu přečetla Marek Minařík. Daňové přiznání bude podáno.

5. seznámení členů s činností klubu v roce 2023

Zprávu přednesl Tomáš Pikula.

​6. plán činnosti pro rok 2024

Plán na rok 2024 přednesl Petr Urban.

Prvním úkolem bude vyčištění jezírka a zapískování greenů.

Kalendář akcí bude publikován na webu.

Výdej míčků a poplatky za vstup bude možno hradit QR platbou. 

7. stanovení členských příspěvků pro rok 2024

Vstupní poplatky zůstávají beze změny.

Výbor navrhnul zvýšení ročních poplatků:

 • děti do 15 let: 200 Kč
 • studenti do 26 let: 1 100 Kč
 • dospělí: 3 300 Kč

Splatnost 31.3.2024.

Další poplatky:

 • celodenní vstup pro nečlena: 150 Kč/hráč
 • košík míčku: 60 Kč pro nečlena a 50 Kč pro členy, celoroční míče: 600 Kč/hráč

Členská schůze schválila.  

8. návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočet připravil a představil Petr Urban. Rozpočet byl schválen.

Revizní komise představila účetní závěrku. Členská schůze závěrku schválila.

9. diskuse

Nové umístění klubovny.

Změna startovních poplatků na klubové turnaje. Člen 200 Kč, nečlen 400 Kč. Schváleno.

Jako podporu „aktivních“ členů i přátel klubu, výbor navrhl vydat každému účastníkovi brigády na hřišti za každé 2 hodiny práce jeden voucher na 200 Kč na úhradu startovného na klubové turnaje. Voucher bude vystaven na jméno hráče a bude mát platnost 12 měsíců. Schváleno. 

10. usnesení

Návrh usnesení mimořádné členské schůze přečetl Jan Černý.

Usnesení bylo schváleno.

11. závěr

Členská schůze byla ukončena ve 20:00.