Zápis č. 2016/02

CASTLE GOLF CLUB PRŠTICE, Ořechovská 169, 664 46 Prštice
___________________________________________________________________________________________________

Zápis č. 2016/02

Ze zasedání správního výboru CGCPR dne 12.10.2016 od 18:30 hodin v Galerii Aviatik.

 

Přítomni: Petr Urban, Pavel Kuneš, Martin Lacina, Tomáš Stejskal, Jan Černý

Omluven: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti
 3. Organizační záležitosti
 4. Různé
 5. Ukončení

 

Bod 2)

Registraci stanov dle nového občanského zákoníku je nutné vyřídit do konce roku 2016. Jan Černý opětovně zašle veškeré podklady pro registraci členům výboru. Každý člen výboru provede ověření údajů na připravených pokladech a odevzdá potřebné dokumenty s ověřeným podpisem k rukám předsedy nejpozději do 31.10.2016.

Klub by měl od roku 2017 přejít na daňovou evidenci vhodnější pro účetnictví spolku.

 

Výbor ukládá všem členům výboru a revizní komise, aby odevzdali dokumenty nutné pro registraci stanov. Termín: do 31.10.2016

Výbor souhlasí s přechodem na vhodnější typ daňové evidence. Výbor ukládá Pavlovi Kunešovi připravit potřebné podklady.

 

Bod 3)

Zazimování strojů údržby hřiště zajistí Martin Lacina. Současně přes zimní měsíce provede údržbu a potřebné opravy všech strojů.

Zazimování hřiště provedeme v úterý 18.10.2016 od 15 hodin. Tomáš Stejskal zašle newsletter.

Klub obdržel nabídku na koupi přenosného chemického WC za cenu 8.000 Kč.

Driving range bude v provozu do 31.10.2016. Poté bude driving range v zimním režimu, tzn. hra vlastními míči + budou ponechány pouze dva koše míčů pro trénink, sběr míčů samosběrem.

Výbor bere na vědomí plán na zazimování hřiště a strojů.

Výbor bere na vědomí nabídku na koupi chemického WC.
Výbor ukládá Pavlovi Kunešovi zjistit provozní podmínky WC a způsob udržby.

 

Bod 4)

Výbor projednal návrh na zlepšení stavu cross-country hřiště, zejména úpravy odpališť a případně i greenů. Plán úprav:

Odpaliště (číslo jamky):

 1. Ponechat stávájící stav (z rohože).
 2. Prosypat pískem a případně vysadit trávu.
 3. Prosypat pískem.
 4. Vytvoření nového odpaliště na stávajícím místě.
 5. Vytvoření nového odpaliště pro ženy na stávajícím místě. Odpaliště pro muže nadále z rohože, jen odstraníme kameny z cesty.
 6. Vytvoření nového odpaliště na stávajícím místě.
 7. Vytvoření nového odpaliště na stávajícím místě s důrazem na srovnání plochy odpaliště.
 8. Společné s jamkou č. 6.
 9. Srovnat a prosypat pískem.

 

Jamkoviště (číslo jamky):

 1. Zkypřit půdu, prosypat pískem a rašelinou, provést modelaci a vysadit nový trávník.
 2. Viz. 6
 3. Viz. 6

 

Úpravy na driving range:

-        Je nutné vytvořit nové zábrany na odpaliště.

-        Vyrobit nové ukazatele vzdáleností (50 m, 100 m, 150 m).

-        Praporky z jamek umístit na jiná místa tak, aby se do prostoru jamkoviště běžně nehrálo.

 

Příští schůze výboru bude v prosince 2016 nebo dle potřeby.

 

Výbor bere na vědomí návrhúprav odpališť a jamkovišť jamek pro cross-country turnaje.

Výbor souhlasí s návrhem provozu driving range.

 

 

Bod 5)

Předseda zakončil schůzi v 20:45 h.

 

Zapsal: Jan Černý (člen výboru)