Zápis č. 2016/01

CASTLE GOLF CLUB PRŠTICE, Ořechovská 169, 664 46 Prštice
___________________________________________________________________________________________________

Zápis č. 2016/01

Ze zasedání správního výboru CGCPR dne 27.01.2016 od 18:15 hodin v Galerii Aviatik.

 

Přítomni: Petr Urban, Pavel Kuneš, Martin Lacina, Tomáš Stejskal, Jan Černý

Omluven: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Plán akcí na rok 2016
 3. Golfový ples
 4. Různé
 5. Ukončení

 

Bod 2)

Výbor po diskusi stanovil tento plán akcí:

 • 19.03. (sobota), Swingový bál v Pršticích
 • 03.04. (neděle), Oficiální otevření drivingu
 • 24.04. (neděle), 1. klubový turnaj CGCPR na Kaskádě
 • 13.05. (pátek), Noční golfový maraton v Pršticích „od západu do východu“
 • 29.05. (sobota), Kvalifikační turnaj CGCPR, Olomouc
 • 11.–12.06. (víkend), Golfová liga Čeladná
 • 18.06. (sobota), Den otevřených dveří a Cross golf turnaj v Pršticích
 • 16.–17.07. (víkend), Golfová liga Olomouc
 • červenec–srpen, Turné po rakouských hřištích (termín bude upřesněn)
 • 26.08., (pátek), Klubový turnaj v Telči
 • 11.09. (neděle), Den otevřených dveří a Cross golf turnaj v Pršticích
 • 25.09. (neděle), Mistrovství klubu na Kaskádě
 • 9.10. (neděle), Cross golf turnaj v Pršticích
 • 23.10. (neděle), Klubový turnaj ve Slavkově

 

Tréninky pro děti - budou pod vedením Tomáš Stejskala a dalších dobrovolníků z řad hráčů klubu.

 

Výbor schválil plán akcí na rok 2016.

 

Bod 3)

Přípravy na ples v roce 2016 pokračují dle plánu.

Výbor vzal na vědomí informaci o stavu příprav na 2. swingový ples, který se uskuteční 19.03.2016.

 

Bod 4)

Výbor diskutoval stav dokumentů potřebných pro registraci do spolkového rejstříku dle požadavků nového občanského zákoníku.

 

Martin Lacina podal zprávu o přípravě techniky na novou sezonu:

 • není potřeba brousit nože na sekačce. 
 • bude zapůjčen velký mulčovač a prořezávačem a provedena údržba fervejí v měsíci dubnu.

 

Tomáš Stejskal a Jan Černý navrhli úpravu jamek na cross country. Místo současného stavu, kdy se jamky dohrávají na délku skore karty, bychom navrtali jamky v průměru buď 1,5 násobku, anebo 2 násobku standardní jamky. Při turnajích by se tak míče vždy dohrávaly až do jamky.

 

Výbor pověřil Jan Černého přípravou podkladů pro podání registrace změny stanov klubu dle nového Občanského zákoníku.

Výbor souhlasí s úpravou jamek pro cross coutry turnaje.

 

Bod 5)

Předseda zakončil schůzi v 20:25 h.

 

Zapsal: Jan Černý (člen výboru)