Zápis č. 2015/02

CASTLE GOLF CLUB PRŠTICE, Ořechovská 169, 664 46 Prštice
___________________________________________________________________________________________________

Zápis č. 2015/03

ze zasedání správního výboru CGCPR dne 11.03.2015 od 18:15 hodin v Galerii Aviatik.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti
 3. Žádost o zvýšení nájemného
 4. Příprava na sezonu
 5. Různé
 6. Ukončení

 

Bod 2)

Petr Urban podal zprávu o přípravě na účasti VH CGF, za klub se zúčastní Radek Urban. 

Petr Urban informoval výbor, že za klub podal na Obec oficiální žádost o výstavbu přístřešku (klubovny) na drivingu.

Pavel Kuneš podal zprávu o přípravě plesu:

 • Všechna administrativa vyřízena, podání žádosti a příspěvek na povrch, oznámení žádosti na obci a OSA, 
 • Víno do komise od vinařství Jan Plaček;. 
 • Je nutné vybrat peníze z účtu na nákup lihovin.
 • Sál se chystá ve čtvrtek 19.03.2015 v 19:00h.

Výbor rozhodl věnovat za klub do tomboly tyto výhry:

 • 3x   „vstup na DR + 2 koše míčů“
 • 10x pivo (0,5l)
 • 1x odpuštění vstupního poplatku na členství klubu, pokud se výherce stane členem klubu v roce 2015.

Výbor rozhodl o přijetí nových členů Romana Rosického a Oldřicha Ondráška.

Bod 3)

Výbor projednal dopis od majitele pozemku (KN 920/1 o výměře 3854 m2) pod driving range, kterým majitel pozemku vyzývá klub k uzavření dodatku ke stávající platné nájemní smlouvě. Majitel požaduje navýšení nájemného na 5.411 Kč na rok. 

Výbor prostudoval nabídku od AGRO OŘECHOV na obdobné pozemky, která činí:

 • 3.292 Kč/ha/rok při výpovědní lhůtě 5 let
 • 3.971 Kč/ha/rok při výpovědní lhůtě 7 let
 • 4.939 Kč/ha/rok při výpovědní lhůtě 10 let

Současná nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let. Dle stávající smlouvy činí pronájem 2.936 Kč. (včetně daně z nemovitosti).

Výbor projednal žádost a schválil znění odpovědi žadateli.

Bod 4)

Petr Urban sděluje, že je potřeba zorganizovat co nejdříve brigádu na vysbírání kamenů z prostoru rozšířeného drivingu a urovnání povrchových nerovností. Termín bude stanoven dle aktuálního stavu počasí.

Bod 5)

Martin Lacina informoval výbor o způsobu výstavby a provozu hřiště Molitorov (a obdobných malých hřišť).

Tomáš Stejskal informoval o pořádání turnaj v Telči, který se uskuteční dne 21.08.2015 (pátek), start v 11:00. 

Bod 6)

Předseda zakončil schůzi v 20:00h.

 

Zapsal: Jan Černý (člen výboru)