9 otázek z pravidel golfu č.8 – Týčko

Q1: Jaká je maximální povolená délka týčka? a) není upraveno b) 3" (76.2 mm). c) 4" (101.6 mm). d) 3" (76.2 mm) nad povrchem země.

A1: c) 4" (101.6 mm).

tee1Q2: Týčko, které vyhovuje pravidlům, nesmí být navrženo tak, aby naznačovalo směr hry, ale hráč může týčko naklonit ve směru zamýšleného švihu, viz foto. Je to pravda?

A2: Ano. V Pravidlech není nic, co by omezovalo způsob, kterým se týčku umisťuje/zapichuje do země.

Q3: Hráč může vsunout jedno plastikové týčko do druhého, aby ho prodloužil. Je to pravda?

A3: Ano, za předpokladu, že celková délka nepřesáhne 4 palce.

Q4: Hráč může jako týčko použít jakýkoli předmět. Je to pravda?

A4: Ne. Lze použít jenom takový předmět, který byl navržen k tomu, aby zvedl míč nad zem.

Q5. Při přípravě k odehrání z odpaliště hráč náhodně shodí svůj míč z týčka. Za to není žádný trest, ale jaké pravidlo se použije potom? a) Druhou ránu hráč hraje tak, jak míč leží. b) Míč se musí znovu umístit na týčko, které se nepohlo. c) Míč se může hrát odkudkoli z odpaliště, tj. z týčka nebo ze země.

A5: c) Míč se může hrát odkudkoli z odpaliště, tj. z týčka nebo ze země. Rozhodnutí 18-2a/19.

tee2Q6: Při dropování podle Pravidel se míč odrazí od země, kutálí se a pak se zastaví o týčko použité k vytyčení prostoru pro dropování (viz foto); dropování se musí opakovat. Je to pravda?

A6: Ne. Týčko, které se používá k vytyčení oblasti, do které se dropuje, není hráčovo vybavení, takže míč je ve hře. Definice Vybavení.

Q7: Hráč může týčkem zkoušet povrch okolo svého míče, aby zjistil, jestli pod povrchem nejsou kořeny, které by mohly ovlivnit jeho ránu. Je to pravda?

A7: Ano. Týčko se může použít pro tyto účely za předpokladu, že se tím nevylepšuje poloha míče, prostor zamýšleného postoje, prošvihu nebo směru hry. Rozhodnutí 13-2/27.

Q8: Jaký je trest za používání týčka nevyhovujícího pravidlům? a) Jedna rána. b) Dvě rány. c) Diskvalifikace.

A8: c) Diskvalifikace. Pravidlo 11-1.

Q9: Hráč, který používá své týčko k označení svého míče na jamkovišti, je potrestán za testování povrchu. Je to pravda?

A9: Ne. Tento způsob označování míče je povolen, ale není doporučován. Rozhodnutí 20-1/16.