9 otázek z pravidel golfu č.13 – Před začátkem hry

Q1: Jaký je maximální počet holí, se kterými může hráč začít hru?

A1: 14. Pravidlo 4-4a.

Q2: Které z následujících tvrzení je nesprávné? a) Hráč může trénovat na hřišti před začátkem svého hracího kola během kteréhokoliv dne, ve kterém se hraje soutěž ve hře na jamky. b) Soupeř nesmí před začátkem svého hracího kola trénovat na hřišti, na kterém ten den hraje soutěž ve hře na rány. c) Pokud se dvě kola soutěže ve hře na rány hrají ve dvou po sobě jdoucích dnech, hráč může trénovat na hřišti potom, co dohrál první kolo.

A2: c) Pokud se dvě kola soutěže ve hře na rány hrají ve dvou po sobě jdoucích dnech, hráč může trénovat na hřišti potom, co dohrál první kolo. Toto tvrzení je nesprávné (Pravidlo 7-1b).

Q3: Hráč může udělit radu svému soupeři před odehráním první rány z odpaliště první jamky. Je to pravda?

A3: Ano. Rada může být udělena nebo vyžádána před, ale nikoli během hracího kola. Pravidlo 8-1.

Q4: Před začátkem kola ve hře na rány může hráč trénovat puttování nebo čipování na odpališti první jamky nebo v jeho blízkosti. Je to pravda?

A4: Ano. Výjimka z Pravidla 7-1.

Q5: Před začátkem kola ve hře na rány hráč může uhrabat bunker na hřišti, aby vyzkoušel vlhkost písku. Je to pravda?

A5: Ano. V Pravidlech není nic, co by hráči zakazovalo zkoušení písku v bunkeru před zahájením nebo v průběhu kola, za předpokladu, že jeho míč neleží právě v tom nebo v podobném bunkeru. Pravidlo 13-4a.

pred-hrouQ6: Ve hře na rány musí hráč svůj míč označit před tím, než ho odehraje, aby se zajistilo, že míč bude možno v případě pochybnosti identifikovat. Je to pravda?

A6: Ne. Hráči by měli své míče označit, ale není to povinné. Ačkoli, hráč vždy odpovídá za to, že hraje správným míčem. Pravidlo 12-2.

Q7: Soupeři A a B si před začátkem hry zapomněli vzájemně zkontrolovat hendikepy. Po odehrání první rány na 4. jamce si hráč A uvědomil, že měl dostat ránu k dobru na 3. jamce, na které oba hráli 5 ran. Jaké se použije pravidlo? a) Výsledek na jamce se půlí. b) A vyhrál jamku, protože se hrálo dál. c) Jamka se musí opakovat. d) Oba hráči jsou diskvalifikováni, protože před začátkem hry nenahlásili svoje hendikepy.

A7: a) Výsledek na jamce se půlí. Rozhodnutí 6-2a/1.

Q8: V pátek našel Marek na hřišti hůl, kterou si dal do bagu s úmyslem ji odevzdat na recepci. V sobotu po odehrání první rány z odpaliště jamky č. 1 si Marek uvědomil, že nalezenou hůl má pořád ve svém bagu. Požádal nosiče, aby tuto hůl odnesl na recepci, protož už v bagu měl 14 svých holí. Jaké se použije pravidlo? a) Marek nedostane žádný trest, protože to nebyla jeho hůl. b) Marek nedostane žádný trest, protože s touto holí nehrál. c) Marek dostane dvě trestné rány, protože začal hrát s více než 14 holemi. d) Marek dostane maximální trest čtyři rány, protože začal hrát s více než 14 holemi.

A8: c) Marek dostane dvě trestné rány, protože začal hrát s více než 14 holemi. Pravidlo 4-4a.

Q9: Protože se zdržela ve výjimečně hustém provozu, Marie přišla na odpaliště 1. jamky o 2 minuty později, než byl čas jejího startu v soutěži hrané systémem Stableford. Jaký trest Marie dostane? a) V takové mimořádné situaci není žádný trest. b) Marie dostane trest jedné rány na první jamce. c) Marie dostane trest dvou ran na první jamce. d) Marie je diskvalifikována na první jamce a nezíská zde žádné stablefordové body. e) Marie je diskvalifikována ze soutěže.

A9: c) Marie dostane trest dvou ran na první jamce. Pravidlo 6-3.