9 otázek z pravidel golfu, č.11 – Dráha patu

Q1: Dráha patu je pomyslná čára mezi míčem, tak jak leží, a jamkou. Je to pravda?

A1: Ne. Dráha patu zahrnuje rozumnou vzdálenost na obou stranách od zamýšlené čáry; nezasahuje za jamku.

Q2: Který z následujících objektů nesmí hráč odstranit ze dráhy svého patu? a) Písek. b) List. c) Žížalu. d) Rosu.

A2: d) Rosu. Rosa a námraza nejsou volné přírodní předměty.

draha-patu1Q3: Hráči mohou volné přírodní předměty odstranit z dráhy svého patu pomocí smetáčku, jako na fotce. Je to pravda?

A3: Ano. Volné přírodní předměty se mohou odstranit jakkoli, za podmínky, že dráha patu se nestlačuje. Rozhodnutí 23-1/1.

Q4: Ve hře na rány se čtyřmi míči se váš partner při obsluhování vlajkové tyče dotkne koncem vlajkové tyče jamkoviště při ukazování směru vašeho patu. Jaké pravidlo se použije? a) Žádný trest. b) Dostanete jednu trestnou ránu. c) Dostanete dvě trestné rány. d) Váš partner je na této jamce diskvalifikován

A4: c) Dostanete dvě trestné rány.

Q5: Co z následujícího se může opravit v dráze patu? a) Vyvýšený okraj ucpávky staré jamky. b) Otisk podrážky. c) Poškození jamkoviště od vlajkové tyče. d) Stopa po spajku.

A5: a) Vyvýšený okraj ucpávky staré jamky. 

draha-patu2Q6: Hráč může položit ruku za míč na jamkoviště, aby zjistil vlhkost povrchu (jako na fotce). Je to pravda?

A6: Ano. Pokud se nedotkne dráhy patu a nezlepšuje polohu míče, nejedná se o porušení Pravidle 16-1a. Rozhodnutí 16-1d/4.

Q7: Hráč může zamáčknout stopu po dopadu míče v dráze svého patu, i když tuto stopu opravil hráč z předchozí skupiny. Je to pravda?

A7: Ano. Rozhodnutí 16-1c/1.

Q8: Hráč může vysát náhodnou vodu v dráze svého patu. Je to pravda?

A8: Ne. Rozhodnutí 16-1a/1.

Q9: Která z následujících situací znamená trest? a) Dotknutí se dráhy patu při měření. b) Dotknutí se dráhy patu při přitlačování markovátka. c) Dotknutí se dráhy patu při založení patru před míč během zaujímání postoje. d) Žádná z těchto situací neznamená trest.

A9: d) Žádná z těchto situací neznamená trest.


Hezký golf