9 otázek z pravidel golfu, č.10 – Nepříznívé povětrnostní podmínky

pocasi1Q1: Na obrázku je situace, kdy se hráč rozhodl hrát míč ze sněhu v bunkru. Stejně tak se ale hráč mohl rozhodnout, že bude míč dropovat do písku v bunkru, protože si vezme úlevu od půdy v abnormálním stavu. Je to pravda?

A1: Ano. Sníh je buďto náhodná voda nebo volný přírodní předmět, podle volby hráče.

Q2: Míč odfouknutý větrem z jamkoviště se může beztrestně vrátit na původní místo. Je to pravda?

A2: Ne. Vítr není vnější vliv. Pravidlo 18-1 se nepoužije a míč se musí hrát tak, jak leží.

Q3: Které z těchto tvrzení je správné? a) Od náhodné vody v bunkru není beztrestná úleva. b) Hráč si nesmí vzít úlevu, pokud část jeho zamýšleného postoje, ale nikoli míč, se dotýká náhodné vody v bunkru. c) Hráč si může vzít úlevu mimo bunker s jednou trestnou ranou, pokud jeho  míč leží v náhodné vodě v bunkru.

A3: c) Hráč si může vzít úlevu mimo bunker s jednou trestnou ranou, pokud jeho míč leží v náhodné vodě v bunkru. Pravidlo 25-1b(ii)(b).

Q4: Po 16 jamkách hráč "A" vede o 2 jamky nad hráčem "B", a kvůli silnému dešti se oba dohodnou na přerušení hry. O 30 minut později "A" chce pokračovat ve hře, ale "B" odmítá, protože pořád prší. Jaké pravidlo se použije? a) Oba jsou diskvalifikováni kvůli přerušení hry z důvodu počasí. b) Nehraje se, dokud se oba nedohodnou. c) "B" je diskvalifikován.

A4: c) "B" je diskvalifikován. Rozhodnutí 6-8a/5. Poznámka: Hráči, kteří přeruší hru po vzájemné dohodě, nejsou diskvalifikováni, ledaže by tím zdrželi soutěž. 

Q5: Po silném dešti si hráč může vzít beztrestnou úlevu od měkkého bahnitého povrchu. Je to pravda?

A5: Ne. Rozhodnutí 25/1.

Q6: Ve hře na rány hráč nikdy nemůže přerušit hru kvůli špatnému počasí. Je to pravda?

A6: Ne. Ve hře na rány hráči mohou přerušit hru, pokud se obávají nebezpečí blesku. Pravidlo 6-8a.

pocasi2Q7: Během hracího kola může hráč použít chytrý telefon k přístupu na webovou stránku, která ukazuje teplotu a sílu větru v místě hry. Je to pravda?

A7: Ano. Rozhodnutí 14-3/18. Použití webového prohlížeče tímto způsobem není aktivní měření nebo zkoušení podmínek na hřišti.

Q8: Hráč může pomocí obrácených hrábí odstranit koupy na jamkovišti v linii svého putu. Je to pravda?

A8: Ano. Kroupy (přírodní led) jsou volné přírodní předměty a mohou se jakkoli odstranit, za předpokladu, že linie putu se nestlačuje. Rozhodnutí 23-1/1 a definice Volných Přírodních Předmětů.

Q9: Které z těchto tvrzení je správné? a) Hráč si může během hracího kola ohřívat ruce s pomocí jakéhokoli zařízení. b) Hráč může mezi jamkami ohřívat míč s pomocí jakéhokoli zařízení. c) Hráč si může během hracího kola ohřívat ruce a může mezi jamkami ohřívat míč s pomocí jakéhokoli zařízení. 

A9: a) Hráč si může během hracího kola ohřívat ruce s pomocí jakéhokoli zařízení. Rozhodnutí 14-3/13.

Hezký golf