Zápis z valné hromady „CASTLE GOLF CLUB PRŠTICE“ 2018

Valná hromada se konala ve středu 31.1.2018 v sídle klubu Prštice, Ořechovská 169, Galerie Aviatik.

Zápis z mimořádné valné hromady CGCPR

Valné hromady se účastní 14 členů.

Valná hromada schválila program jednání schůze.

Valná hromada zvolila zapisovatele a ověřovatele zápisu: Tomáš Stejskal (zapisovatel); Černá Magda a Tomáš Pikula (ověřovatelé).

Valná hromada zvolila komisi pro usnesení: Petr Dokoupil, Pavel Kuneš.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu revizní komise za rok 2017, kterou předložil Miloslav Čoupek.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o sportovní a společenské činnosti za rok 2017, kterou předložil Pavel Kuneš.

Valná hromada vzala na vědomí plán činnosti na rok 2018, který předložil Petr Urban.

Valná hromada schválila vstupní a členské poplatky na rok 2018

 • Vstupní poplatek:
  • Dospělí: 2.000 Kč
  • Studenti: 1.000 Kč
  • Děti: 0 Kč
 • Členský roční poplatek:
  • Dospělí: 2.400 Kč
  • Studenti: 1.000 Kč
  • Děti: 0 Kč

Valná hromada stanovila splatnost členských poplatků na rok 2018 nejpozději do 28.2.2018

Valná hromada schválila poplatky za užití driving range na rok 2018

 • Vstup na driving range:
  • Členové: 0 Kč
  • Ostatní: 100 Kč
 • Driving míče:
  • Členové: 30 Kč / 50 ks, anebo 500 Kč / rok (neomezené množství)
  • Ostatní: 50 Kč / 50 ks

Valná hromada schválila rozpočet na rok 2018.

Valná hromada schválila usnesení, které přednesl Petr Dokoupil.

 

Usnesení mimořádné valné hromady CGCPR 2018