Usnesení z členské schůze „CASTLE GOLF CLUB PRŠTICE“ 2017

konané dne 15.02.2017 v sídle klubu Prštice, Ořechovská 169, Galerie Aviatik.

 

Členská schůze schválila program jednání schůze

Členská schůze zvolila zapisovatele a ověřovatele zápisu: Jan Černý (zapisovatel); Stejskal Tomáš a Černá Magda (ověřovatelé)

Členská schůze zvolila člena komise pro usnesení: Jan Černý

Členská schůze vzala na vědomí zprávu revizní komise za rok 2016

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o sportovní a společenské činnosti za rok 2016

Členská schůze vzala na vědomí plán činnosti na rok 2017

Členská schůze vzala na vědomí plán práce na rok 2017

Členská schůze schválila vstupní a členské poplatky na rok 2017

 • Vstupní poplatek:
  • Dospělí: 2.000 Kč
  • Studenti: 1.000 Kč
  • Děti: 0 Kč
 • Členský roční poplatek:
  • Dospělí: 2.400 Kč
  • Studenti: 1.000 Kč
  • Děti: 0 Kč

Členská schůze stanovila splatnost členských poplatků na rok 2017 nejpozději do 15.03.2017

Členská schůze schválila poplatky za užití driving range na rok 2017

 • Vstup na driving range:
  • Členové: 0 Kč
  • Ostatní: 100 Kč
 • Driving míče:
  • Členové: 30 Kč / 50 ks, anebo 500 Kč / rok (neomezené množství)
  • Ostatní: 50 Kč / 50 ks

Členská schůze schválila rozpočet na rok 2017