Zápis č. 2015/04

CASTLE GOLF CLUB PRŠTICE, Ořechovská 169, 664 46 Prštice
___________________________________________________________________________________________________

Zápis č. 2015/04

Ze zasedání správního výboru CGCPR dne 25.11.2015 od 18:30 hodin v Galerii Aviatik.

 

Přítomni: Petr Urban, Pavel Kuneš, Martin Lacina, Jan Černý

Omluven: Tomáš Stejskal

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti
 3. Golfový ples
 4. Valná hromada
 5. Rozvoj hřiště
 6. Ukončení 

 

Bod 2)

Zpráva sportovní:

 • 26.09.2015 - 2. mistrovství Castle Golf Clubu Prštice; hřište Golf Clubu Svratka 1932; účast 20 hráčů; mistr klubu Jan Černý (82 ran)
 • 10.10.2015 - Podzimní turnaj ve Slavkově; účast 17 hráčů
 • 31.10.2015 - Poslední cross golf za zámkem; účast 18 hráčů

Zpráva finanční:

 • Na účtě: 17.950 Kč
 • Pokladna 28.003 Kč
 • Celkem:  45.953 Kč

Požádáme Sokol o úhradu nákladů za sekání hřiště.

 

Výbor vzal na vědomí zprávu sportovní a finanční.

Výbor schválil smlouvu na pronájem pozemku pod driving range  (pí. Věžníková). Roční nájemné  se stanovuje na 2.085 Kč (doposud činilo nájemné 1.132 Kč/rok).

 

Bod 3)

Konečné vyúčtování golfového plesu (1. swingový bál) pořádáného v roce 2015 - čistý zisk: 28.003 Kč.

Přípravy na ples v roce 2016 již probíhají. Obsluha v baru zajištěna; výzdoba sálu se připravuje; hudba zajištěna (opět Big Band Mr. Swing Brno); termín rezervován.

 

Výbor vzal na vědomí informaci o stavu příprav na 2. swingový ples, který se uskuteční 19.03.2016.

 

Bod 4)

Výbor reviduje své usnesení ohledně pořádání členské schůze a dohodl se na novém termínu.

Výbor rozhodl svolat členskou schůzi na středu 9.12.2015 od 18:30h v Galerii Aviatik (sídlo klubu).

 

Podklady pro členskou schůzi připraví:

Pavel Kuneš: zpráva o činnosti

Petr Urban: kontrola hotovosti; plán činnosti; rozpočet

 

Bod 5)

Výbor vzal na vědomí cenové kalkulace na případné vybavení hřiště (rohože a/nebo pás koberce na odpaliště, nůžkový stan, výdejník na míče, sekačka) a vedl diskusi ohledně priorit dalšího dalšího rozvoje našeho driving range a hřiště.

 

Bod 6)

Předseda zakončil schůzi v 20:15h.

 

Zapsal: Jan Černý (člen výboru)