• Aktuality
 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu CGCPR 2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu CGCPR 2019

Rádi bychom vás pozvali na řádnou valnou hromadu CGCPR 2019, která se koná ve středu 6. února 2019 od 18:00 v Galerii Aviatik, Ořechovská 169, Prštice.

Program:

 1. zahájení
 2. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. volba mandátové a volební komise
 4. volba komise pro usnesení
 5. zpráva revizní komise
 6. seznámení členů s činností klubu v roce 2018
 7. plán činnosti pro rok 2019
 8. volba členů výboru a revizní komise
 9. návrh rozpočtu na rok 2019
 10. stanovení členských příspěvků pro rok 2019 a jejich datum splatnosti
 11. diskuse
 12. usnesení
 13. závěr

 

v Pršticích, 22.1.2019
Petr Urban v.r., předseda CGCPR