Pozvánka na řádnou valnou hromadu CGCPR 2019

Rádi bychom vás pozvali na řádnou valnou hromadu CGCPR 2019, která se koná ve středu 6. února 2019 od 18:00 v Galerii Aviatik, Ořechovská 169, Prštice.

Program:

 1. zahájení
 2. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. volba mandátové a volební komise
 4. volba komise pro usnesení
 5. zpráva revizní komise
 6. seznámení členů s činností klubu v roce 2018
 7. plán činnosti pro rok 2019
 8. volba členů výboru a revizní komise
 9. návrh rozpočtu na rok 2019
 10. stanovení členských příspěvků pro rok 2019 a jejich datum splatnosti
 11. diskuse
 12. usnesení
 13. závěr
   

v Pršticích, 22.1.2019
Petr Urban v.r., předseda CGCPR