Mistrovství CGCPR ve hře na jamky 2022

Systém hry:

Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF a dle platných místních pravidel hřiště. Hraje se jamková hra bez vyrovnání na mistrovském crossgolfovém hřišti v Pršticích, případně po vzájemné dohodě OBOU soupeřů je možné odehrát zápas i na jiném znormovaném hřišti  v ČR nebo v zahraničí. 

Muži hrají na hřišti v Pršticích ze žlutých (na jamce č.3 z bílých) odpališť, na ostatních znormovaných hřištích hrají muži ze žlutých odpališť. Ženy hrají z červených odpališť. Hraje se na 18 jamek, pokud není znám vítěz po dohrání 18. jamky, pokračuje se dále systémem „náhlá smrt“, znovu postupně od jamky  č. 1. Měřící zařízení jsou povolena. 

Přihlášení hráči a hráčky:

Uzávěrka přihlášek byla ve čtvrtek 31.3.2022 v 16.00 hodin.

Rozpis a výsledky:

Soutěžní výbor provedl rozlosování 31.3.2022 ve 20:00.

Muži

jamkovka-CGCPR-2022-2

Čas pro odehrání 1. kola je do 22.5.2022.

2. kolo (osmifinále) nejpozději do 1.7.2022

3. kolo (semifinále) nejpozději do 21.8.2022

Finále nejpozději do 15.9.2022

Upozorňuji, že kdo případně prohraje v 1. kole pokračuje dále dle předem určeného klíče v pavouku útěchy.

Ženy:

jamkovka-zeny-2

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci mistrovství klubu na rány v neděli dne 18.9.2022.

Ostatní:

Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a do začátku příštího dne nahlášen výsledek zápasu  na email tomaspikula@seznam.cz. Výsledek vždy písemně hlásí vítěz zápasu! Vítěz zápasu současně s výsledkem zápasu posílá i společmou fotografii obou účastníků po odehrání kola.

 Termín jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně kdykoliv v průběhu trvání daného hracího kola. Nedohodnou-li se hráči na odehrání předepsaného kola, jsou povinni tuto skutečnost oznámit STK. Nedostaví-li se kterýkoliv hráč v dohodnutém termínu k utkání, je diskvalifikován a utkání prohrává. Nedostaví-li se oba hráči, je utkání skrečováno a dále nepostupuje žádný hráč. V případě nejasností a sporů by hráči měli nejprve požádat o stanovisko soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Soutěžní výbor:   ve složení: Tomáš Pikula - STK, Jan Černý, Tomáš Stejskal