Mistrovství CGCPR v jamkovce pro rok 2020 (pozvánka)

Rádi bychom Vás pozvali na 1. ročník celoročního mistrovství klubu v jamkové hře, které proběhne od dubna do poloviny září roku 2020. Mistra a mistryni klubu v jamkovce budeme znát v polovině září 2020.

Uzávěrka přihlášek je 31.3.2020.

Aktualizace COVID-1

Uzávěrka přihlášek se vzhledem k aktuální situaci posouvá až do 15.4.2020.
Aktuálně je přihlášených 12 mužů a 2 ženy. Prosíme přihlaste se. Rozlosování proběhne 16.4.2020. Hrací schéma bude upraveno dle aktuální situace.

Systém hry

Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF a dle platných místních pravidel hřiště. Hraje se jamková hra bez vyrovnání na mistrovském crossgolfovém hřišti v Pršticích. Po vzájemné dohodě OBOU soupeřů je možné případně odehrát zápas i na jiném znormovaném hřišti  v ČR i zahraničí. Muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť.  Hraje se na 18 jamek. Pokud není znám vítěz po dohrání 18. jamky, pokračuje se systémem „náhlá smrt“ od jamky  č. 1. Měřící zařízení jsou povolena.

Přihlašování

Do soutěže se mohou přihlašovat pouze členové CGCPR  bez omezení HCP (domovské  i  nedomovské členství) a výhradně a pouze přes email tomaspikula@seznam.cz (do data rozlosování soutěže  tj. do 31.3.2020).  Každý hráč musí na sebe  poslat mailový kontakt, který bude používán  jen pro účely jamkovky 2020Kontakt zašlete na adresu tomaspikula@seznam.cz . Uzávěrka přihlášek je 31.3.2020 ve 12.00. Maximální kapacita turnaje je 16 hráčů v mužské a 8 hráček v ženské kategorii. Pokud bude kapacita překročena, budou do turnaje přijati  hráči dle platného HCP (v případě rovnosti, bude upřednostněn dříve přihlášený hráč) . Rozlosování proběhne 1.4.2020.

Losování turnaje

V obou kategoriích platí, že jako č. 1. je nasazen loňský mistr (příp. mistryně) a na další místa v pavouku se nasazují hráči dle platného HCP v době přihlášení  (v případě rovnosti HCP je dalším kritériem, kdo se přihlásil do turnaje dříve).  Počty nasazených se budou odvíjet od počtu přihlášených. V kategorii mužů bude nasazeno max 8 mužů. Při menším počtu přihlášených budou nasazeni pouze 4 muži. U žen bude formát hry určen dle počtu přihlášených hráček – o formátu rozhodne soutěžní výbor. Nasazeny budou 2 (případně 4 ženy). Ostatním přihlášeným hráčům bude místo v soutěžním „pavouku“ určeno losem. Z důvodu srovnání skutečného počtu přihlášených hráčů s počtem nezbytným pro průběh soutěže mohou někteří hráči v prvním kole získat volný los. Rozlosování proběhne 1.4.2020.

Systém soutěže - podrobněji

Hrát se bude klasický pavouk pro 16 hráčů (8 hráček), hráči budou do pavouka nasazeni následovně: (na pozici č.1 bude vždy nasazen mistr klubu z předchozího roku, další nasazení se bude řídit nižším hcp k datu přihlášení do turnaje – č.2 na pozici 16, č.3 na pozici 9, č.4 na pozici 8.  Další 4 hráči s nejnižšími hcp budou případně přilosováni do pozic 4, 5, 12 a 13. Zbývající hráči (9 až 16) budou dolosováni zcela náhodně. Obdobně to bude u ženské kategorie, nerozhodne-li soutěžní výbor o jiném formátu hry (tabulka každý s každým, první 2 z tabulky sehrají finále).

Hráč který dané kolo vyhraje  postupuje do dalšího kola v předem určeném pavouku. Hráč který prohraje bude hrát dále v minipavouku o umístění (každý si tedy zahraje minimálně 3 zápasy).

Hráč (nebo hráčka) který zvítězí ve finále se stane mistrem (mistryní) klubu v jamkovce za rok 2020.

Časový harmonogram

Turnaj bude probíhat v období  1.4.–15.9.2020, a to následovně:

kolo č.1 – duben 2020

kolo č.2 – květen 2020

kolo č.3 – červen 2020

finálové kolo – srpen až září 2020

Ostatní

Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a nahlášen výsledek zápasu  na mail tomaspikula@seznam.cz . Výsledek hlásí vítěz zápasu! Termín jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně kdykoliv v průběhu trvání daného hracího kola. Nedohodnou-li se hráči na odehrání předepsaného kola, jsou povinni tuto skutečnost oznámit STK  na e-mail: tomaspikula@seznam.cz.   Nedostaví-li se kterýkoliv hráč v termínu k utkání, je diskvalifikován a utkání prohrává. Nedostaví-li se oba hráči, je utkání skrečováno a dále nepostupuje žádný hráč. V případě nejasností a sporů by hráči měli nejprve požádat o stanovisko soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Soutěžní výbor

bude ve složení: Tomáš Pikula, Jan Černý, Tomáš Stejskal

Vyhlášení vítězů

proběhne po skončení mistrovství klubu na rány