Mistrovství CGCPR ve hře na jamky 2023

Systém hry

Hraje se jamková hra bez vyrovnání, podle Pravidel golfu a dle platných místních pravidel hřiště. Hraje se vždy po vzájemné shodě obou hráčů buď na domácím golfovém hřišti v Pršticích, a nebo na kterémkoliv jiném znormovaném hřišti v ČR nebo v zahraničí.

Muži hrají na hřišti v Pršticích z mistrovských odpališť (tedy na jamce č.3 z bílých), na ostatních znormovaných hřištích hrají muži ze žlutých odpališť (po vzájemné dohodě obou hráčů je možné hrát i z bílých, případně černých odpališť). Ženy hrají z červených odpališť.

Hraje se na 18 jamek bez vyrovnání, pokud není znám vítěz po dohrání 18. jamky, pokračuje se dále systémem „náhlá smrt“ až do rozhodnutí, znovu postupně od jamky  č. 1.

Měřící zařízení jsou povolena. Hráč může pro hru použít nosiče holí. Avšak není povolena hra s použitím buggy.

Přihlašování

Do soutěže se mohou přihlašovat pouze členové CGCPR bez omezení hendikepu (dále jen HI) s platným a uhrazeným členstvím pro rok 2023. Přihlašování probíhá výhradně a pouze přes email tomaspikula@seznam.cz. Každý hráč musí na sebe poslat emailový kontakt, který bude používán výhradně a jen pro účely jamkovky. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2023 ve 24:00 hodin

Kapacita turnaje je 16 hráčů v mužské a 8 hráček v ženské kategorii. Pokud bude kapacita turnaje překročena, budou do turnaje přijati hráči dle platného HI. Při přihlášení výrazně vyššího počtu hráčů do soutěže si soutěžní výbor vyhrazuje právo změnit systém soutěže, např. přidáním předkola.

Losování turnaje

V obou kategoriích platí, že jako č.1 je nasazen loňský mistr nebo mistryně klubu na jamky a na další místa v pavouku se nasazují hráči dle platného HI v době přihlášení, v případě rovnosti HI je dalším kritériem, kdo se přihlásil do turnaje dříve. Počty nasazených se budou odvíjet od počtu přihlášených. U žen bude formát hry určen až podle počtu přihlášených hráček (o formátu v kategorii ženy rozhodne soutěžní výbor). Nasazeny budou 2 (případně 4 ženy). Ostatním přihlášeným hráčům bude místo v soutěži určeno losem. Z důvodu srovnání skutečného počtu přihlášených hráčů s počtem nezbytným pro průběh soutěže mohou někteří hráči v prvním kole získat volný los. Rozlosování proběhne 1.4.2023.

Systém soutěže

Základní část se bude hrát vyřazovacím způsobem na jednu porážku pro 16 hráčů v mužské, resp. 8 hráček v ženské kategorii. Hráči budou do pavouka nasazeni následovně: (č.1 = mistr klubu na jamky z předchozího roku, další nasazení se bude řídit nižším HI k datu přihlášení do turnaje – na pozice, 16, 9, 8. Další 4 hráči (při počtu hráčů 12 a více) s nejnižšími HI budou náhodně přilosováni do pozic 4, 5, 12 a 13. Zbývající hráči budou dolosováni zcela náhodně. Obdobně to bude u ženské kategorie, nerozhodne-li v ženské kategorii soutěžní výbor o jiném formátu hry (tabulka každý s každým, první 2 z tabulky sehrají finále).

Hráč který dané kolo vyhraje  postupuje do dalšího kola v předem určeném pavouku. Hráč který prohraje bude hrát dále v minipavouku o umístění (každý si tedy zahraje minimálně 3 zápasy). Vyřazení z 1. kola sehrají skupinu útěchy, vyřazení ze 2.kola sehrají skupinu o 5. až 8. místo, hrát se bude i zápas o 3.místo.

Hráč který zvítězí ve finále jamkovky se stane mistrem klubu v jamkové hře za rok 2023.

Časový harmonogram

kolo č.1 = základní část ... 1.4.–15.5.2023

kolo č.2 + kolo útěchy ... 16.5.–25.6.2023

kolo č.3 + skupina o 5. až 8.místo ... 26.6.–15.8.2023

finálové kolo + zápas o 3. místo ... 16.8.–15.9.2023

Vyhlášení výsledků

Proběhne po skončení mistrovství klubu na rány v neděli dne 17.9.2023 v Pršticích.

Ostatní

Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a nahlášen výsledek zápasu. Výsledek vždy e-mailem hlásí vítěz zápasu!

Termín jednotlivých utkání si dohodnou hráči e-mailem samostatně kdykoliv v průběhu trvání daného hracího kola. Komunikace za pomocí e-mailu je povinná, kvůli případným pozdějším nejasnostem. Nedohodnou-li se hráči na odehrání předepsaného kola, jsou povinni tuto skutečnost oznámit soutěžnímu výboru. Nedostaví-li se kterýkoliv hráč v dohodnutém termínu k utkání, je diskvalifikován a utkání prohrává. Nedostaví-li se oba hráči, je utkání skrečováno a dále nepostupuje žádný hráč.

V případě nejasností a sporů by hráči měli nejprve požádat o stanovisko soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí. Proti rozhodnutí soutěžního výboru není odvolání.

Soutěžní výbor

Pracuje ve složení: Tomáš Pikula - STK, Jan Černý a Tomáš Stejskal