Členská schůze CGCPR 2022

Vážení přátelé, členové CGCPR,

ve čtvrtek 24.února 2022 proběhla volební členská schůze našeho klubu.

Zápis

1. zahájení

Mimořádné členské schůze byla zahájena 19:30 a účastní se jí 26 členů s platnými hlasy.

Petr Urban zahájil schůzi a přečetl program schůze. Program schůze byl členy schválen. 

​2. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Stejskal

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Radek Urban a Magda Černá

​3. volba mandátové a volební komise

Jiří Kadlec a Martina Pikulová byli schváleni.

​4. volba návrhová komise

Jan Černý a Tomáš Pikula byli schváleni.

​5. zpráva revizní komise

Zprávu přečetla Jarmila Kadlecová.

6. seznámení členů s činností klubu v roce 2021

Zprávu přednesl Tomáš Pikula. Celá zpráva >

​7. plán činnosti pro rok 2022

Plán na rok 2022 přednesl Petr Urban. Zprávu doplnil Tomáš Pikula referátem o sportovní činnosti.

8. plán rozpočtu na rok 2022

Rozpočet připravil a představil Petr Urban.

Rozpočet byl schválen.

​9. volba členů výboru a revizní komise

Nový výbor ve složení: Petr Urban, Radek Urban, Jan Černý, Tomáš Pikula, Tomáš Stejskal

Nová revizní komise: Jarmila Kadlecová, Petr Dokoupil, Marek Minařík

Všichni byli zvoleni.

Byla vyhlášena 10-ti minutová přestávka na volbu předsedů výboru a a revizní komise.

Předsedou výboru na další období byl zvolen Petr Urban. Místopředsedou výboru byl zvolen Jan Černý.

Předsedkyní revizní komise byla zvolena Jarmila Kadlecová, místopředsedou Petr Dokoupil. 

pozn: členskou schůzi opustil Jiří Štěpánek.

​10. stanovení členských příspěvků pro rok 2022 a jejich datum splatnosti

Členské příspěvky a poplatky zůstávají beze změny. Jejich splatnost je 31.3.2022

11. diskuse

Petr Urban představil plán výsadby stromů a keřů okolo areálu. Bude se realizovat ve spolupráci s obcí.

Diskuse o budoucnosti hřiště. Jsme malé tréninkové centrum s klidným prostředím s rodinnou atmosférou.

Radek Urban poděkoval starému i novému výboru a revizní komisi za činnost ve prospěch klubu.

12. usnesení

Návrh usnesení mimořádné členské schůze přečetl Jan Černý.

Usnesení bylo schváleno.

13. závěr

Členská schůze byla ukončena ve 20:30.